Jedan korak dijeli nas i od blagostanja i od kaosa

Pogrešan korak je nešto sasvim normalno u životu. Vjerujem da među nama nema osobe koja se nije našla u situaciji u kojoj je najpametniji izbor bio korak unatrag. Jednostavno, shvatili smo pogrešku, vratili se i drukčije preraspodijelili svoje vrijeme, energiju ili prioritete, a sve u svrhu dolaska do konačnog cilja kojeg smo si zadali.

Tko radi, taj i griješi. Griješio sam ja, griješili ste vi, a griješili su i političari. O tome koliko su oni radili i bi li nam bilo bolje da nisu ni prstom mrdnuli nekom drugom zgodom. U ovom trenutku očito je da smo na putu k blagostanju i slobodi krivo skrenuli i da nam, mislimo li ikad stići do cilja, predstoji mukotrpan povratak na pravi put. No, u kojem smjeru krenuti kako bismo ga opet pronašli? Najsigurnije je ići natrag odakle smo došli. Nastavi čitati “Jedan korak dijeli nas i od blagostanja i od kaosa”

Oglasi